Om een veelzijdiger indruk te krijgen van de zaken die ons bezighouden, neem s.v.p. ook een kijkje op de pagina 'Beleidsplan', subpagina 'Stichting Randbelang actief'.
Klik hier.

Update 20-12-2020

Sinds onze oprichting op 12 november, maar eigenlijk al lang daarvoor, zijn we flink aan de slag gegaan. We hebben contact gezocht met diverse bewonersgroepen uit onze buurt. Daarnaast hebben we brieven geschreven naar officiële instanties om hen te wijzen op punten die volgens ons meer aandacht of verbetering behoeven.

Ons streven is de verbetering van onze leefomgeving, maar helaas werd de laatste weken onze aandacht bijna volledig opgeslokt door het woningbouwproject dat de firma Wibaut in het noorden van onze buurt wil realiseren.

Het vreemde daarbij is dat ons gemeentebestuur zich daarbij niet opstelt als een neutrale begeleider, maar in feite als een bondgenoot van de projectontwikkelaar (voor een inkijkje, zie hier).

Wij stonden in het begin niet onwelwillend tegenover een veel bescheidener wooncomplex dan Wibaut beoogde, maar al snel werd ons duidelijk gemaakt dat er over zaken als bouwhoogte, aantallen inwoners, volume en doelgroep niet of nauwelijks te praten viel.

Doordat wij ons echter gaandeweg steeds meer in alle aspecten van het bouwplan verdiepten, kwamen wij erachter dat dit project levens in gevaar zou brengen. Het perceel Westelijke Randweg 1 ligt namelijk pal naast een transformatorstation met een aanzienlijk vermogen. Aangezien er gevaar is van explosies en enorme koeloliebranden adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een richtafstand van 50 meter!

Niet alleen de firma Wibaut, maar ook ons eigen gemeentebestuur bleef deze pas ontdekte (verzwegen?) waarheid hardnekkig ontkennen! Het laatste wapen dat zij daarvoor in stelling brachten was een rapport, in opdracht geschreven door een commercieel adviesbureau: de z.g. Veiligheidsnotitie van Peutz.

Nadat wij al gehakt van dit rapport hadden gemaakt en gebleken was dat geen enkele instantie verder de conclusie van de veiligheidsnotitie wilde ondertekenen, maakte een contraexpertise van prof. dr. B.J.M. Ale definitief duidelijk dat woningbouw op deze plek onverantwoord zou zijn (zie hier).

Terwijl het college aanvankelijk gehoopt had een beslissing te forceren door de gemeenteraad een z.g. “coördinatiebesluit” te laten nemen, voelden onze bestuurders zich nu gedwongen om dit onderdeel van de agenda af te laten voeren. Het is op dit moment onduidelijk wat er verder te gebeuren staat.