Stichting RandBelang heeft een eigen mening over de wijze waarop onze buurt en met name de noordelijke omgeving van die buurt ruimtelijk ingericht zouden moeten worden. Dit is samengevat in een z.g. ontwikkelingsvisie, korter ook wel 'ontwikkelvisie' genoemd.

'De Ontwikkelingsvisie geeft op een hoog abstractieniveau richting aan de ontwikkeling: hoe het er precies uit komt te zien is nog niet bekend, maar de richting voor de uitwerking wordt wel aangegeven.'

De Ontwikkelvisie Westelijke Randweg 1 vind je hier.