Aangezien wij geen reguliere inkomsten hebben en onze activiteiten vaak geld kosten, kunnen we donateurs goed gebruiken.

Soms zullen we met de pet rondgaan voor bijzondere doelen. 

Als je echter in het algemeen sympathie voelt voor datgene wat wij nastreven en je wilt ons daarbij moreel en financieel steunen, stellen wij je voor om donateur te worden. Dat kun je doen door jouw gift op het onderstaande rekeningnummer te storten. 

Rekeningnummer: NL 18 ABNA 0420 7298 79
t.n.v. E. van Anken
onder vermelding van ‘bijdrage stichting’