De stichting draagt de naam Stichting RandBelang en is gevestigd te Overveen.

 HeLogo Stichting Randbelangt bestuur van de stichting bestaat uit drie personen:
- Jan Willem van Hal (voorzitter),
- Rob Budding (secretaris)
- Evert van Anken (penningmeester).
Wij zijn alle drie woonachtig in het Kennemerpark te Overveen, maar zien het begrip “buurt” wat ruimer dan de eigen straat.

Het bestuur wordt geassisteerd door een vaste klankbordgroep, officieel: Raad van Advies, van drie personen: Ronald de Haan, Martin Verploegh en Wiene Klasema. De klankbordgroep wordt bij gelegenheid aangevuld met andere geïnteresseerden. Daarnaast kunnen wij nu al steunen op een flinke achterban, die zijn mening regelmatig laat horen.

Door ons op deze manier te organiseren, zijn wij ervan overtuigd dat we zaken sneller kunnen signaleren, meer gewicht in de schaal kunnen leggen als het gaat om verbeteringen en krachtdadiger kunnen optreden als de belangen van de buurt verdedigd moeten worden.

Stichting RandBelang
KvK 80871240