Haarlems Dagblad 12-02-2021:

Als burgers zich vrij kunnen uitspreken over het wonen in de nabijheid van een transformatorstation, blijkt al snel dat dat als een uiterst onaantrekkelijke optie wordt gezien, zo blijkt uit het onderstaande artikel uit het Haarlems Dagblad. Wat ook opvalt, is dat de gemeente Haarlemmermeer in 2016 wél de richtafstanden van de VNG wilde respecteren i.t.t. het college van B en W van Bloemendaal in 2020.

Haarlems Dagblad 19-12-2020:

'Studentenflat Bloemendaal voorlopig toekomstmuziek'
, bericht het Haarlems Dagblad in zijn verslag van de Bloemendaalse gemeenteraadsvergadering op 17 december. De coalitiepartijen hebben de agendapunten met betrekking tot de woningbouwplannen pal naast het transformatorstation in Overveen van de agenda gehaald. Daarmee besparen ze de firma Wibaut en het met deze onderneming samenwerkende college een nog pijnlijker nederlaag.


Haarlems Dagblad 16-12-2020:
'Bloemendalers ballen vuist tegen sociale woningbouw.' Het is niet de titel die wij gekozen zouden hebben, want wij zijn niet tegen sociale woningbouw. ook niet tegen dat soort woningen in onze omgeving. Een bouwlocatie moet echter wel veilig zijn. Op 16 december wordt al duidelijk dat de overhaaste plannen van het college van burgemeester en wethouders weinig kans maken. De bezwaren waren al groot en het rapport van professor Ale maakt duidelijk dat alle zorgen meer dan terecht waren.