Waarom is deze stichting opgericht en wat beoogt zij? Om een heel precies antwoord op de bovengenoemde vraag te krijgen, zou je eigenlijk de pagina “Beleidsplan” moeten doornemen. In het algemeen gesproken kun je echter zeggen dat wij het welzijn van de mensen uit onze buurt op vrijwel elk denkbaar gebied nastreven.

De Overveense buurt waarover wij spreken ligt ten oosten van de Westelijke Randweg en heeft in het zuiden de Julianalaan en het Adriaan Stoopplein als grens en eindigt in het noorden bij de gemeentegrens. Natuurlijk zijn dit soort grenzen altijd arbitrair, maar wij hopen hiermee op meer betrokkenheid van de mensen die hier wonen en werken. Groter is niet altijd beter…

De naam RandBelang zal wellicht enige verwondering wekken. Het is eigenlijk een soort geuzennaam. Dit gebied, met name het gedeelte ten noorden van het Kennemerpark, is wel eens betiteld als “rafelrandje”: een omgeving die er niet zo erg toe doet en die geheel losstaat van de rest van de buurt en het dorp. Al geven wij onmiddellijk toe dat er hier veel te verbeteren valt, wij beschouwen dit stukje Overveen als iets wat wel degelijk onderdeel uitmaakt van onze buurt en het dorp Overveen.

De initiatiefnemers hebben elkaar beter leren kennen tijdens het participatietraject m.b.t. de locatie Westelijke Randweg 1. Tijdens dat proces stuitten zij ook op andere zaken die de hele buurt aangaan. Het werd bijvoorbeeld bekend dat er in de gemeente stemmen opgingen om het geluidsscherm langs de randweg te demonteren. Dat werd gelukkig voorkomen! Hoe dan ook: het werd stukje bij beetje duidelijk dat het goed is als wij met zijn allen onze gemeenschappelijke belangen in de gaten houden. Een stichting zoals de onze kan als waakhond dienen. Maar waakzaamheid alleen is niet genoeg! Als het nodig is, moet de buurt van zich af kunnen bijten. RandBelang kan daarbij optreden als vertegenwoordiger van velen en heeft als belanghebbende meer mogelijkheden dan een individu.